ДОМЕКС – Специализирано бюро за експертни оценки и анализи ЕООД

Дружество „ДОМЕКС – Специализирано бюро за експертни оценки и анализи“ ЕООД е регистрирано през 2001 г. със седалище в гр.София.

Основната дейност на дружеството е извършване на финансово-икономически, счетоводни, технически и технологични експертизи от високо квалифицирани специалисти, както и анализи и оценки в областта на строителството и на недвижимите имоти.

"Знания без разсъждения са полезни,
но разсъждения без знания са опасни"

Конфуций

tt-shape-top-footer