инж. ик. Любомир П. Герджиков

Creative director
инж. ик. Любомир П. Герджиков

Биография

Любомир Герджиков е завършил последователно техническо (строителен инженер) и икономическо (външноикономически отношения) образования. Има следващи квалификации като независим оценител (на недвижими имоти и на цели предприятия), на туристически обекти и други.

Регистриран съдебен експерт е от 2000 г. за извършване на технически, технологични и финансово-икономически експертизи, като също така е вписан като експерт и към НАП.

Л. Герджиков е съучредител и член на управителния съвет на СНЦ СЕФИТА – сдружение за експертизи, финансово-икономически и технически анализи. Сдружението е в кореспондентни отношения с други организации на експерти, в т.ч. и международни.

Сдружението е член на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет от създаването му през 2013 г., като г-н Герджиков е избиран трикратно за негов съпредседател от страна на НПО.

Автор е на редица публикации, свързани с дейността на съдебните експерти, в издания като сп. “Независим оценител”, “Правен свят” и други. Участва в кръгли маси и работни форуми по проблемите на вещите лица, организирани от Министерството на правосъдието и Висшия съдебен съвет, както и на международни конференции, инициирани от Европейския институт за експертизи и експерти (Франция).

 

"Знания без разсъждения са полезни,
но разсъждения без знания са опасни"

Конфуций

tt-shape-top-footer